fbpx

Pravila privatnosti

Pravila privatnosti2020-03-27T15:09:35+01:00

STOMATOLOŠKA ORDINACIJA DENTAL CENTAR BOBIĆ, dr Iva Bobić, PR. sa sedištem u Novom Sadu, upisana kod Agencije za privredne registre Republike Srbije pod matičnim brojem subjekta (MB): 62473215, poreski identifikacijski broj (PIB): 107066279 (u daljem tekstu: „Izdavač“) vodi brigu o sigurnosti Vaših ličnih podataka koje nam dajete korišćenjem Internet stranice dentalbobic.com.

Izdavač prikuplja najmanju moguću količinu ličnih podataka, i koristi ih isključivo za svrhu za koju su prikupljeni, a o čemu ste Vi informisani. Takođe, Izdavač ne deli podatke s trećim stranama, a da Vas o tome prethodno ne informiše i zatraži Vaš pristanak. Izdavač nastoji da Vaše podatke obradi i čuva samo onoliko dugo koliko je potrebno u svrhe zbog kojih su se podaci prikupljali ili na način na koji je to zahtevao neki ugovor ili primenjiv zakon.

1. Podaci koji se prikupljaju

Izdavač prikuplja različite vrste podataka u svrhu kvalitetnog pružanja svojih usluga, odnosno prikuplja sledeće vrste podataka:

 • podatke koje prikupi od Vas,
 • podatke koje prikupi o Vašem korišćenju usluga Izdavača,
 • podatke koje prikupi od trećih osoba.

Izdavač prikuplja podatke o Vašem korišćenju Internet stranice dentalbobic.com, odnosno o načinu kako i za šta se stranica Izdavača koristi. Takvi podaci su nam potrebni kako bismo osigurali adekvatan i kvalitetan rad Internet stranice dentalbobic.com i kako bismo Vam mogli da Vam pružimo kvalitetne usluge i kako bismo mogli da postupamo u skladu sa našim pravima i obavezama i u skladu s našim legitimnim interesom za stalno poboljšanje kvaliteta usluga koje Vam pružamo.

Izdavač takođe može da prikuplja podatke o Vašoj geografskoj lokaciji. Takvi podaci mogu postati dostupni prilikom Vašeg pretraživanja i korišćenja Internet stranice dentalbobic.com na temelju IP adrese ili GPS podataka o Vašem uređaju. Takvi podaci koriste se u svrhu unapređenja naših usluga i osiguranja kvaliteta usluga koje Vam pružamo. Izdavač ističe kako Vaši uređaji imaju opciju isključenja ili ograničenja davanja podataka o Vašoj lokaciji, a te opcije možete slobodno koristiti.

Prilikom prikupljanja ličnih podataka, moguće je čuvanje određenih podataka od strane platforme Google Analytics, a o toj platformi ste detaljnije upoznati kroz pravila Izdavača o korišćenju kolačića.

Za više podataka o pravilima privatnosti platforme Google Analytics, možete se informisati putem sledećeg linka:

https://policies.google.com/privacy?gl=RS&hl=sr

Internet stranica dentalbobic.com koriste tzv. kolačiće. Detalje o kolačićima, načinu njihovog korištenja, čuvanja i blokiranja nalaze se na Internet stranici dentalbobic.com  pod rubrikom „Upotreba kolačića“, a pojedinosti možete pronaći na linku https://dentalbobic.com/zastita-privatnosti-korisnika-i-upotreba-kolacica/ 

Naše pojedine usluge dostupne putem Internet sadržaja omogućuju Vam direktno kontaktiranje Izdavača radi postavljanja upita i rezervacije termina pružanja terapije u sklopu usluga koje Izdavač ima u ponudi.  U vezi sa tim našim uslugama, moguće je da ćemo od Vas zatražiti određene podatke o Vama kako biste mogli da koristite usluge, i kako bi s druge strane Izdavač mogao da postupi po Vašem zahtevu.  U takvoj situaciji,  Vaši lični podaci su nužni jer bez njih Izdavač ne može postupiti po Vašem zahtevu, pa će Vam iz tog razloga biti prikazan obrazac kojim potvrđujete da ste upoznati sa pravilima o privatnosti, a obrazac je potrebno potvrdno označiti. Na primer, u takvoj situaciji od Vas se može tražiti Vaša e-mail adresa, ime, prezime, broj mobilnog telefona i sl. Pojedine usluge omogućavaju Vam komuniciranje s drugim ljudima. Te komunikacije prenosiće se pomoću naših sistema i čuvati se u njima. 

U određenim situacijama, Izdavač prikuplja podatke o Vama koristeći druge Internet platforme i izvore, koji se mogu kombinovati s drugim podacima koje nam Vi učinite dostupnim. Na primer, Izdavač, kako bi Vam mogao pružati kvalitetne usluge prilagođene Vašim željama i interesima, koristi Facebook Pixel alat koji omogućava praćenje Vaših aktivnosti na ovoj Internet stranici te iste podatke prenosi Facebook-u. Kao rezultat napred navedenog, mogu Vam se putem društvenih mreža slati promotivne poruke i informacije koje bi prema rezultatima Vašeg pretraživanja bile prilagođene Vašim željama i interesima. Na taj način, omogućuje Vam se korišćenje usluga i informisanje o uslugama o kojima na redovan način možda ne biste bili informisani, a sve u cilju unapređenja Vašeg korisničkog zadovoljstva te unapređenja kvaliteta usluga koje Vam pruža Izdavač. Takvi alati mogu biti ugrađeni u mrežni sadržaj, videozapise i e-poštu i mogu dozvoliti drugim servisima čitanje određene vrste podataka sa Vašeg uređaja i omogućiti im da vide kada ste pregledali određeni sadržaj ili određenu poruku e-pošte, da odrede vreme i datum kada ste pregledali oznaku i IP adresu Vašeg uređaja.  Izdavač i određene treće strane koriste pratilice u različite svrhe, uključujući analizu upotrebe usluga i (zajedno s kolačićima) i pružanja sadržaja i oglasa koji prilagođeni Vašim potrebama i interesima.

Za više podataka o navedenim alatima, možete se informisati putem sledećih linkova:

https://web.facebook.com/business/help/952192354843755?_rdc=1&_rdr

https://web.facebook.com/policy.php?_rdc=1&_rdr

Isto tako, ako biste prilikom korišćenja web obrazaca koji se nalaze na Internet stranici dentalbobic.com postavili upite, molbe i zahteve na pogrešnim web lokacijama, Izdavač može koristiti lične podatke koje nam date kako bi Vas identifikovao i kontaktirao radi postupanja po Vašem upitu, zahtevu, molbi i sl.

Sve interaktivne opcije, a posebno komunikacija putem privatnih poruka (upita), javnog su karaktera te nemaju status poverljivih i proverenih informacija pa iz tog razloga Izdavač može nadzirati i ukloniti neprimeren sadržaj komunikacije Korisnika bez njegovog znanja i posebnog odobrenja. Obzirom da Izdavač obvezno ne kontroliše ili autorizuje sadržaj poruka ili informacija koje se mogu naći na Internet stranici dentalbobic.com, Izdavač nije odgovoran za radnje koje Korisnik preduzima u bilo kojem delu Internet stranice dentalbobic.com, kao ni za sadržaj koji bi Korisnik mogao postaviti na istima.

Pristupom i upotrebom ove Internet stranice, pristajete na korišćenje opisanih alata te drugih podataka na Vašem uređaju. Isto tako, pristajete da Izdavač i treće strane mogu pristupiti kolačićima, tehnologijama lokalnog čuvanja, Pixelu i podacima.

2. Zašto se prikupljaju podaci i kome su prikupljeni podaci dostupni

Vaši podaci prikupljaju se i obrađuju u sledeće svrhe:

 • za Vaše korišćenje usluga;
 • za pružanje usluga i izvršavanje Vaših zahteva;
 • kako bi Vam se pružali sadržaji i preporuke na temelju Vaših aktivnosti na Internet stranici;
 • za oglašavanje i slanje promotivnih materijala;
 • radi unapređenja našeg poslovanja i razvoja usluga koje Vam se pružaju;
 • za procenu i analizu aktivnosti na ovoj Internet stranici, našeg tržišta, korisnika, proizvoda i usluga;
 • radi komunikacije sa Vama;
 • radi analize načina na koji osobe (uključujući i Vas) upotrebljavaju naše usluge i sadržaje, da bismo ih poboljšali i razvili nove proizvode i usluge prilagođenije željama korisnika;

Podaci o Vama se neće objavljivati javnosti. Vodimo posebnu brigu o tome kome dajemo Vaše podatke i iste nećemo objavljivati trećim stranama u njihove vlastite nezavisne marketinške ili poslovne svrhe bez Vašeg pristanka. U slučaju prenosa podataka, preduzećemo sve mere kako bi se isti zaštitili te ćemo ih, ako je moguće, nužno i razumno, staviti pod pseudonim ili na drugi način otežati njihovo povezivanje s Vama, a u izuzetnim situacijama nastojaćemo da Vaše podatke učinimo potpuno anonimnim, i to u slučajevima gde procenimo da postoji rizik za očuvanje Vaših prava.

Na Internet stranici dentalbobic.com postoje linkovi prema spoljnim aplikacijama, te Izdavač nije odgovaran u slučaju gubitka i/ili presretanja informacija od strane ovih aplikacija.

Otkrivanje Vaših podataka moguće je subjektima koji stoje u neposrednoj poslovnoj vezi s Izdavačem i koji su sastavni deo poslovanja Izdavača. Nadalje, moguće je deljenje Vaših podataka sa pouzdanim i sigurnim poslovnim partnerima, a čije usluge i proizvodi su sastavni deo usluga, a pogotovo zdravstvenih usluga koje Izdavač pruža.

Primer takvih poslovnih partnera su proizvođači uređaja koje Izdavač koristi u operativnim zahvatima, pri čemu je bitno istaknuti kako se Izdavač koristi uslugama vrhunskih i high-end proizvođača zdravstvenih i dijagnostičkih uređaja. Kako je već navedeno, Vaša sigurnost nam je uvek na prvom mestu. Moguće je i da ćemo objaviti Vaše podatke poslovnim partnerima koji pružaju usluge u naše ime, kao što su preduzeća koje nam pomažu pri naplati ili koje šalju e-poštu u naše ime. Ti subjekti ograničeni su u mogućnosti upotrebe Vaših podataka u svrhe koje prevazilaze pružanje usluge nama.

Ukoliko bi to bilo naloženo zakonom ili odlukom upravnog ili sudskog organa, može doći do otkrivanja podataka nadležnim organima i drugim stranama:

 • kako bismo postupili u skladu sa zakonom ili kako bismo odgovorili na obavezne pravne postupke (kao što je nalog za pretraživanje ili drugi sudski nalog);
 • kako bismo proverili ili postigli usklađenost s pravilima kojima se vode naše usluge i
 • kako bismo zaštitili prava, vlasništvo ili sigurnost korisnika, klijenata i samog Izdavača.

U određenim situacijama, Izdavač Vaše podatke može prenositi izvan Republike Srbije radi dalje obrade. Imajte na umu da zakoni o zaštiti podataka i drugi zakoni zemalja u koje bi Vaši podaci mogli biti preneseni možda neće biti tako sveobuhvatni kao oni u Vašoj zemlji. Takva obrada vrši se isključivo za potrebe Izdavača te ćemo uvek da nastojimo da preduzmemo potrebne mere kako bi sve treće, neovlašćene, osobe u celosti bile lišene pristupa takvoj obradi i rezultatima obrade.

Za prenose koji prevazilaze legitimne interese Izdavača i koji po svojoj prirodi ne spadaju pod redovne prenose i koji nisu nužni kako bi Izdavač osigurao sigurnost i visok nivo pružanja usluga, biće zatražen Vaš pristanak.

Izdavač koristi i redovno unapređuje svoj sistem prikupljanja i obrade ličnih podataka, kako bi osigurao svoju usklađenost  s pravnim propisima i naravno, Vašu sigurnost. Pri tome, koriste se razumne fizičke i tehničke mere zaštite podataka i nastoje se pratiti tehnička dostignuća i smernice tela nadležnih za lične podatke, kako na nivou Republike Srbije tako i na nivou EU. 

Usled brzog razvoja tehnologije, Izdavač naglašava da svaki korisnik Interneta mora biti svestan da ni jedan sistem nije apsolutno siguran i da objektivno nije moguće unapred predvideti sve rizike koji mogu nastati na Internetu. Izdavač lično ne može uticati na manjkavosti usluga koje pružaju treće osobe, a koje su nužne radi postojanja ove Internet stranice. Nedopušteni napadi na ovu stranicu i na Izdavača uvek su mogući, a Izdavač naravno nastoji da umanji sve rizike koji mogu nastati.

O aktuelnom Zakonu o zaštiti podataka o ličnosti Korisnik se može informisati na sledećem linku: https://www.paragraf.rs/propisi/zakon-o-zastiti-podataka-o-licnosti.html

Izdavač će čvrsto istrajati u nameri da svoj sistem zaštite ličnih podataka učini što je moguće bezbednijim.

3. Druge odredbe

Korisnik se slobodno sa svojim razumnim upitima može obratiti našem licu za zaštitu ličnih podataka, ukoliko mu uprkos sadržaju ove izjave o privatnosti i zaštiti ličnih podataka pojedine stvari i dalje nisu jasne, odnosno ako smatra da mu pojedini detalji nisu dovoljno objašnjeni. Lice zaduženo za zaštitu ličnih podataka će, u skladu sa objektivnim mogućnostima nastojati da odgovori na sve razumne upite i daće, u saradnji s našim tehničkim službama, sve potrebne dostupne informacije kako bi se osigurala puna informiranost Korisnika.

U obavezi smo da informišemo Korisnika da ima pravo da podnese prigovor na obradu svojih ličnih podataka, kako Izdavaču tako i Agenciji za zaštitu ličnih podataka Republike Srbije. Izdavač će Korisniku, na Korisnikov zahtev, dati obaveštenje o tome na koji način se obrađuju lični podaci. Ukoliko su lični podaci netačni, na zahtev Korisnika isti će se ispraviti. U tom slučaju, kao i u drugim slučajevima predviđenim propisima, Korisnik može da zatraži ograničenje obrade ličnih podataka, a takođe, ima pravo i da zatraži prenos svojih ličnih podataka drugoj osobi zaduženoj za obradu podataka.

Sve upite Korisnika, naše lice zaduženo za obradu ličnih podataka će ispitati i nastojaće da, ukoliko je moguće, na njih odgovori u roku od 30 dana, pod uslovom pravne osnovanosti Korisnikovog zahteva. Vreme čekanja na odgovor Izdavača zavisi od prirode Korisnikovog upita, i uopšteno od količine i prirode drugih eventualnih upita. U slučaju nerazumnih, preterano detaljnih, učestalo ponavljanih i na drugi način neopravdano teških upita, Izdavač ima pravo da Korisniku naplati razumnu naknadu za davanje odgovora na dotični upit. U izuzetnim situacijama, Izdavač će odbiti odgovoriti na Korisnikov upit.

Lice zaduženo za zaštitu ličnih podataka korisnika je osnivač, Iva Bobić. E-mail adresa za sva pitanja: info@dentalbobic.com

Go to Top