PRF REGENERATIVNA TERAPIJA 2020-03-25T16:23:54+01:00

PRF Regenerativna terapija

PRF metoda u stomatologiji se koristi u cilju boljeg zarastanja kosti i mekih tkiva

Šta je PRF regenerativna terapija?

Ova metoda podrazumeva uzimanje određene količine venske krvi pacijenta, iz koje nakon obrade dobijamo preparat bogat ćelijama koje pospešuju regeneraciju tkiva.

PRF je skraćenica za termin platelet-rich fibrin, što u prevodu znači fibrin bogat trombocitima.

Za šta sve može da se koristi PRF terapija?

PRF metoda u stomatologiji se koristi u cilju boljeg zarastanja kosti i mekih tkiva.

Preporučuje se pacijentima za koje je planirana hiruška terapija s većim brojem implantata, kako bi se tkivu potpomoglo u procesu zarastanja i kako bi se povećala šansa za prihvatanje implantata.

PRF terapija se koristi prilikom:

  • terapije parodontopatija (režanj operacije);
  • terapije recesije gingive (povlačenje desni) – membranom od PRF prekrivaju se ogolićeni vratovi zuba;
  • vađenja zuba – PRF se ubacuje u defekt kako bi se smanjio gubitak koštane mase;
  • augumentacije koštanog grebena u vilici (piriprema za ugradnju implantata);
  • terapije alveolitsa (usporenog i bolnog zarastanja rane nakon vađenja zuba);
  • podmlađivanja lica, ublažavanja bora.

Da li postoje neželjene reakcije na PRF terapiju?

Budući da se PRF dobija iz krvi pacijenta, bez ikakvih dodataka, ne postoji rizik od bilo kakve alergijske reakcije, prenosa bolesti i krajnje je sigurna metoda.

PRF terapija – cena

  • PRF terapija primenjena u oralnoj hirurgiji naplaćuje se po polovini vilice (kvadrantu), pa je tako cena za jedan kvadrant 25.000 RSD (okvirno 208 €), za dva kvadranta 37.500 RSD (okvirno 312 €), a za četiri kvadranta 62.500 RSD (okvirno 520 €).